Premier League là kịch bản thú vị nhất!92 phút để nhận hình phạt và chuyển sang người chơi hình phạt … V-Bucks

Kịch bản thú vị nhất của Premier League!92 phút để nhận được một hình phạt và chuyển sang người chơi DOT … [V-Bucks]: Thể thao trên trang web này được báo cáo vào ngày 19 tháng 9: Trò chơi Away của Manchester United và West Ham, 3 phút trong nửa sau, 3 phút, 3 phút, Giống như phút thứ 93, khi trận đấu kết thúc với Manchester United 2-1, trọng tài Atkin