McIlroy: ‘Tiger Woods khó thi đấu trở lại’

McIlroy: ‘Tiger Woods khó thi đấu trở lại’

“Anh bảo ‘tưởng nhớ Tiger ư?’. Anh ấy bị tai nạn nghiêm trọng. Tôi xem vài bản tin và thấy họ nói cứ