rank thách đấu

rank thách đấu

Sư thầy Thích Bổn Thuận từng leo top 2 Thách Đấu Việt Nam ngày ấy bây giờ ra sao?【rank thách đấu】:​C