Đại học đầu tiên đón chuỗi sự kiện cổ động Bundesliga

Đại học đầu tiên đón chuỗi sự kiện cổ động Bundesliga

Hội trại “Văn hóa, ẩm thực Việt 2020” ngày 21/11 tại Đại học Kinh tế thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội l