Tiền vệ Quang Hải chuẩn bị những gì trước khi sang Pháp thi đấu?

Tiền vệ Quang Hải chuẩn bị những gì trước khi sang Pháp thi đấu?

Chỉ cần vượt qua bài kiểm tra y tế trong 1-2 ngày tới, hợp đồng với thời hạn 2 năm của tiền vệ Nguyễ