Sốc: Nhóm người tại Tây Ban Nha dự tính tổ chức trận đấu giữa đội nhiễm Covid-19 và đội không nhiễm Covid-19

Sốc: Nhóm người tại Tây Ban Nha dự tính tổ chức trận đấu giữa đội nhiễm Covid-19 và đội không nhiễm Covid-19

Theo thông tin từ tờ AS, một nhóm người tại Navarra (khu vực nằm ở phía Bắc Tây Ban Nha)