chủ tịch than quảng ninh

chủ tịch than quảng ninh

(V.League) Bị bầu Đức mỉa mai, Chủ tịch Than Quảng Ninh nói gì?【chủ tịch than quảng ninh】:Trong nhữn