Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan thưởng đội gần 7 tỉ nếu thắng tuyển Việt Nam

Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan thưởng đội gần 7 tỉ nếu thắng tuyển Việt Nam

“Lời đầu tiên, tôi xin gửi lời cảm ơn đến toàn thể các cầu thủ, huấn luyện viên và các nhân viên tuy