chơi ngu

chơi ngu

Huyền thoại M.U chê hàng thủ chơi ngu ngơ, khen Auba dứt điểm tinh tế ở bàn 1-1【chơi ngu】:Pierre-Eme