Guillermo, cậu bé 13 tuổi chết vì pháo sáng và lời cảnh tỉnh cho bạo lực sân cỏ

Guillermo, cậu bé 13 tuổi chết vì pháo sáng và lời cảnh tỉnh cho bạo lực sân cỏ

Đó là năm 1992, thời hoàng kim của những nhóm CĐV cực đoan Tây Ban Nha, với bạo lực trong các SVĐ g