Alex Song và kết cục thảm hại của kẻ mê tiền: ruồng bỏ đội bóng yêu mến vì tiền, cuối cùng thất nghiệp vì bị quỵt lương

Alex Song và kết cục thảm hại của kẻ mê tiền: ruồng bỏ đội bóng yêu mến vì tiền, cuối cùng thất nghiệp vì bị quỵt lương

“Tôi yêu Arsenal và không bao giờ muốn rời khỏi đây. Tất cả những gì tôi muốn là được gắn bó với đội